DELA

Miljörabatt trots högre svavelhalt

Shells raffinaderi i Fredericia i Danmark, har mellan den 5 och 25 september inte kunnat leverera fartygsbränsle med en svavelhalt på höst 0,5 procent. Fartygen har i stället tvingats använda ett bränsle med en svavelhalt på 0,6 procent.
Enligt bestämmelserna skulle det betyda att rederierna förlorar sin miljörabatt i hamnarna och Tallink Silja, Eckerö och Viking Line anhåller därför om att Mariehamn beviljar ett tillfälligt undantag från reglerna.
Mariehamn gör som hamnarna i Stockholm, Åbo och Långnäs och låter rederierna behålla rabatten också under hela september. (tt-s)