DELA

Miljöprogram i stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen ska på torsdag ta ställning till Mariehamns miljöprogram 2018–2030. Miljömålen ska enligt programmet bli en självklar del av beslutsfattandet i nämnder, styrelser och verksamheter i stadens regi.

Enligt programmet ska staden 2030 ha minskat sina miljöutsläpp med 90 procent jämfört med nivån 2002. Staden ska övergå till att enbart använda förnybar energi i sin verksamhet. Utsläppen från trafiken ska halveras jämfört med 2002.

Staden och av staden helägda bolag ska övergå till att enbart köpa miljökloka varor och tjänster. 2022 ska 50 procent av livsmedlen i stadens verksamheter vara ekologiska. Samtidigt ska även återanvändningsgraden öka avfallen minska. (dh)