DELA

Miljön i fokus i skolprojekt

2012 är det år då skolorna ska fokusera på hållbar utveckling och miljöfrågor har landskapsregeringen bestämt. Därför ordnade landskapsregeringen och Agenda 21-kontoret en seminariedag för skolfolk i går.
Et 50-tal pedagoger deltog och diskuterade bland annat undervisningsmetoder och presenterade goda exempel på miljö- och hållbarhetsprojekt från de åländska skolorna.
Föreläsare var Ann Löfving-Henriksson som fokuserade på gymnasienivån och Maria Svens som är kurslärare och projektforskare i miljöpedagogik vid Åbo Akademi och naturskollärare på Kvarkens naturskola. (ao)