DELA

Miljön central på möte om Östersjön

Minskade fosforutsläpp, svavelhalten i fartygsbränslet och gemensam aktion mot trafficking var några av de frågor som de åländska politikerna lyfte fram då den parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC) hade möte i Helsingfors i går.
Lagtingsledamot Folke Sjölund (Lib) betonade i sitt anförande behovet av att få ner fosforutsläppen.
– Han föreslog att alla krafter och organisationer snarast bör inleda arbetet med att minska fosforutsläppen, skriver utskottssekreterare Niclas Slotte i ett pressmeddelande.
Roger Jansson (M) tog bland annat upp svavelhalten i fartygsbränsle. Jansson betonade också vikten av nätverkande för att åstadkomma resultat i Östersjön.
Vice talman Gun-Mari Lindholm (Ob) pratade om trafficking och betonade vars och ens ansvar och vikten av att alla tar nya tag redan i morgon. (tt-s)