DELA

Miljöbyrån deltar i forskningsresa

Biologer från miljöbyrån skall delta i en forskningsresa med gränsbevakningens fartyg Telkkä. Finlands miljöcentral erbjöd tidigare landskapsregeringen att delta i forskningsresan vars syfte är att kartlägga havsbottnen i Finska viken och Skärgårdshavet.
Landskapsregeringen vill gärna ha representanter ombord. Rapportering till EU om förekomster av rev och dyner inom åländska vatten är landskapets behörighet påpekar regeringen i sitt beslut. Den bör skötas av landskapet. (fs)