DELA

Miljöåtgärder får 50 000 euro

Ålands vatten får 50 000 euro i Pafbidrag för åtgärder som förbättrar vattenkvaliteten i Långsjön och Markusbölefjärden.

Avsikten är att bolaget med hjälp av experter ska se hur man kan förbättra möjligheterna för en hållbar framtida dricksvattenförsörjning på Åland. Det kan till exempel ske genom är integrerad skyddszon, fosfordamm eller tvåstegsdiken.

Bolaget får däremot avslag på en anhållan om 25 000 euro för att kartlägga enskilda avlopp och utsläppskällor. Landskapets motivering är att det redan ingår i den VA-plan som bolaget tidigare beviljats finansiering för. (tt-s)

1 KOMMENTAR

Comments are closed.