DELA

Militärfartyg öster om Kumlinge

Ett fartyg av den finska flottan skådades på måndag eftermiddag öster om Kumlinge. Finlands marina fartyg brukar besöka Åland ett par gånger per år. Tillstånd beviljas av landskapsregeringen. (na)