DELA

Militär avskedad på grund av misshandel

En 39-årig militär var på väg till en plats där rökning var tillåten på hotell Arkipelag med ett grogglas i handen. Han blev stoppad av en man som grep tag i hans axel, varpå han utdelade ett slag mot den andre mannens ansikte.
Under förundersökningen visade det sig att 39-åringen haft en kniv i besittning, men han hade ingen giltig anledning till att ha den på allmän plats. Dock tog han inte fram kniven i något skede.
Målsägandens skada av misshandeln har varit obetydlig, och tingsrätten bedömer incidenten som ringa gärning.
Tingsrätten dömde inte 39-åringen, eftersom militärdomstolsenheten vid Åbo tingsrätt dömt mannen till ett bötesstraff för två militärbrott begångna på Åland. Som en följd av incidenterna har svaranden blivit avskedad från sin tjänst vid försvarsmakten. (lf)