DELA

Midy doktorerade om ryska brev

Isabelle Midy, uppvuxen i Mariehamn, doktorerade i lördags vid slaviska institutionen, Humanistiska fakulteten på Stockholms universitet. Hennes avhandling går under namnet Nominal Morphology in Russian Correspondence 1700-1715: Part One – Part Two.
Hon har undersökt 121 ryska brev under tidsperioden. Studien syftar till att definiera faser i den språkliga utvecklingen och analyserar det heregena morfologiska draget i texten. Breven är indelade i kategorierna: privat, halvofficiella och tjänstemanna.
Som handledare har professor emerita Barbro Nilsson från Stockholms universitet och professor Viktor Zhivov vid University of California at Berkeley fungerat. (mt)