DELA

Midsommartur med Doppingen

Arrangören för midsommardansen på Jurmo har ansökt om en extra beställningstur med m/s Doppingen söndagen den 21 juni från Jurmo klockan 02.30. Detta för att deltagare från Åva skall kunna delta i evenemanget hela kvällen ut.

Landskapsregeringen beviljar anhållan. De extrakostnader som turen innebär är 350 euro till entreprenören och bunkerkostnader till bränsleleverantören.