DELA

Mera pengar för äldreomsorgen

Stadsstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ett tilläggsanslag på 435.000 euro för tilläggsplatser inom äldreomsorgen.
ÅHS har uppmanat staden att ordna fler platser för att kunna ta emot klienter som nu har plats inom hälso- och sjukvården, och tilläggsanslaget skulle räcka till 21 platser på Odalgården, De gamlas hem, Folkhälsans gruppboende och Trobergshemmet. En del av pengarna skulle gå till Gullåsen eftersom antalet vårddygn ökat i år.
Stadsfullmäktige tar upp ärendet på mötet på tisdag kväll. (ao)