DELA

Mera arbete med farleder

De grunda farlederna i skärgården har visat sig kräva extra arbete. Det handlar om förändrade planer, om sjösäkerhetsanordningar som behöver rustas upp och om fiskelandningsfyrar som behöver miljösaneras för att förhindra att tungmetaller sprids i naturen från gamla uttjänta batterier. Fyrarna har varit släckta i över 10 år och tekniken fungerar inte.

Arbetet resulterar i tre tilläggsbeställningar på sammanlagt 110 000 euro.

De grunda farlederna sjömäts och planeras för att säkerställa att den information som finns blir korrekt i de officiella sjökorten och i digitala navigationshjälpmedel i framtiden. Arbetet utförs av Meritaito oy. (tt-s)