DELA

Mer samarbete mellan Brändö och Kumlinge

BRÄNDÖ Ett utökat samarbete med Kumlinge kommun har kommunstyrelsen ställt sig positiv till. Idén kommer ursprungligen från kommundirektör John Wrede och Torsten Nordberg.
– Allt för att gynna medborgarna och näringarna i Ålands nordostligaste skärgård, kommenterar John Wrede.
Tanken är att de både kommundirektörerna ska sätta sig ner och tillsammans med en moderator utifrån försöka sondera nya samarbetsområden.
– Bara himlen har gränsen, fortsätter Wrede. Men någon kommunsammanslagning är absolut inte målsättningen i dagens läge.
Brändö och Kumlinge samarbetar i dag om sophanteringen, fibernätet, skoldirektören och skärgårdssamarbetet.(ka-f)