DELA

Mer personal till Sundsdagis

SUND. Sunds kommunfullmäktige har godkänt att Tosarby daghem från och med höstterminen anställer en ny barnträdgårdslärare. Det gör att en med den anställningen ansvarar för varsin avdelning, vilket ger daghemsförestånadaren möjlighet att utöver sitt huvuduppdrag fungera som extra resurs på samtliga avdelningar.
Anslag för tjänsten finns upptaget i budgeten för år 2011 och fullmäktige motiverar beslutet med att ett stort behov finns av mer pedagogisk personal på daghemmet. (mt)