DELA

Mer pengar till turismkampanj

Kampanjen 100 skäl att turista i Finland utvidgas för att stödja den inhemska turismen. Regeringen riktar 500 000 euro i tilläggsfinansiering till att göra små och medelstora turistföretags produkter och tjänster synligare.

Finansieringen riktas till genomförandet av en riksomfattande kampanj för den inhemska turismen i samband med Föreningen Finlands turistorganisationers (FFTO) pågående kampanj 100 skäl att turista i Finland.

Tilläggsfinansieringen riktas till att göra turistföretagens produkter och tjänster synligare. Målet är att utvidga kampanjen så att den omfattar ett större antal särskilt små och medelstora turistföretag från olika håll i Finland.

För att möjliggöra detta får alla turistföretag som betjänar den inhemska turismen delta i den utvidgade kampanjen genom en deltagaravgift på 300 plus mervärdeskatt. Företagen kan anmäla sig till kampanjen via en elektronisk anmälningsblankett som publiceras senare. (spt)