DELA
Foto: Stefan Öhberg

Mer ersättning till barnläkare

Specialistläkare inom pediatrik och barnpsykiatri får mer i ersättning mellan mars och sista december. För att det ska vara möjligt har landskapsregeringen tagit ett beslut om att ge ÅHS rätt att avvika från tjänstekollektivavtalet.