DELA

Menförestrafik till Björkö, Järsö

Det enda stadigvarande hushållet på Björkö i Lemland har nu fått förbindelsetrafik med svävare. Trafiken kommer att upprätthållas under menföresperioden.
Björkö har varit utan förbindelsetrafik sedan ms Gåsö i maj 2011 slutade köra till ön. Men landskapsregeringen har för avsikt att få i gång trafiken igen i sommar.
– Det finns beslut om sommartrafik, nu söker vi bara en lämplig entreprenör, säger Sten Schauman på landskapets trafikavdelning. (tt-s)