DELA

Medvind för båk på Kobba Klintar

MARIEHAMN. Föreningen Kobba Klintar borde få tillstånd att bygga en rekonstruktion av den gamla båken på ön under förutsättning att stadsarkitekten godkänner ritningarna och att staden blir ägare till båken den dag föreningens arrendeavtal går ut.
Det anser stadsdirektören som också konstaterar att ett godkännande av staden är en förutsättning för att föreningen skall kunna arbeta vidare med projektet och bland annat hitta finansiärer.
Frågan om båken behandlas i stadsstyrelsen på torsdag. (tt-s)