DELA

Medis stannar hos staden

MARIEHAMN. Medborgarinstitutet, Medis, kommer tillsvidare ha staden som huvudman. Staden kommer inte, i detta läge, att ta några initiativ för att överföra huvudansvaret för Medis till landskapet.
Man vill avvakta kommunernas nya finansierings- och landskapsandelssystem innan förändringar görs i Medis organisation. Förhoppningen är att det nya andelssystemet ska ge landsbygdskommunerna större resurser, så att fler invånare ska kunna delta i Medis-kurser.
Frågan aktualiserades i stadsfullmäktige genom en liberal motion. Liknande motioner lämnades in i flera åländska kommuner. (ab)