DELA

Medis kostnader minskade 2014

Medborgarinstitutet bantade i fjol sina nettokostnader per undervisningstimme med fyra procent. Det beror bland annat på att andra projekt som har pågått i huset på Styrmansgatan i Mariehamn bidragit till att hålla totalhyran nere.

Antalet undervisningstimmar inom den ordinarie kursverksamheten minskade med 6,5 procent jämfört med 2013 medan uppdragskurserna ökade, främst på grund av integrationsprojekt som landskapet beställt.

Det totala antalet kursdeltagare minskade med två procent. Det var mariehamnarna som valde att gå på färre kurser, antalet deltagare från landsbygden ökade däremot något. (tt-s)