DELA

Medis-initiativ också i Geta

Nu har även liberalerna i Geta lämnat in en motion om Medborgarinstitutets (Medis) framtida finansiering till fullmäktige i kommunen.
”Vi föreslår i motionen att landskapet skall vara huvudman för verksamheten för att underlätta finansiering och administration och för att garantera likvärdiga villkor och tillgänglighet för alla ålänningar.
Vi vill också att landskapsregeringen budgeterar tilläggsmedel till minst samma stödnivå som för motsvarande verksamhet i riket för att avhjälpa de akuta problemen under år 2007.” skriver Kjell Berndtsson i ett pressmeddelande.

Det var i slutet av januari som Liberalerna på Åland uppmanade lokalavdelningarna i respektive kommun att ta upp frågan i fullmäktige, som hemställningsmotion eller som medborgarinitiativ.(ab)