DELA

Medis får fortsätta med svenskakurser

Medis har vunnit anbudsförfarandet över kurser i svenska för invandrare och får fortsätta anordna kurserna tre år framåt.
I mars beslutade landskapsregeringen att begära in anbud och fick två sökanden, Medis samt företaget Link Åland/Link L Ab som är registrerat i Lemland. Då fanns det oro från Medis sida att konkurrenten skulle lämna in ett lägre anbud utan att veta hur stor organisation som krävs för kurserna.
Nu har landskapsregeringen beslutat att inleda avtalsförhandlingar med Medis, som gett det totalekonomiskt fördelaktigaste anbudet.
Sfi-kurserna är i dag en stor del av Medis verksamhet och totalt sex språklärare arbetar med kurserna. (aks)