DELA

Mediepolitisk arbetsgrupp tillsatt

Landskapsregeringen har nu utsett en kommitté med uppgift att utarbeta ett förslag till det mediepolitiska programmet.

Medlemmarna i kommittén är Johan Ehn (MSÅ), Sara Kemetter (S), Harry Jansson (C), Astrid Olhagen (Ob), Roger Eriksson (Lib), Mikael Hancock (ÅF) och Ann-Helena Holmström (ÅLD). (jo)