DELA

Medel till bildningsförbund

Vicelantrådet Britt Lundberg har tagit beslut om hur landskapsbidragen ska fördelas. Ålands bildningsförbund får 45.000 euro för sin verksamhet under 2011. Bidraget ska användas till att ordna kurser, studiecirklar och föredrag samt till administrativa kostnader. Arbetarnas bildningsförbund på Åland beviljas 30.000 euro.
I landskapsbudgeten finns drygt 1,1 miljon euro reserverade för idrottsföreningarnas och -organisationernas verksamhet. 835.000 euro av summan överförs till Ålands idrottsförbund för vidare fördelning men 35.000 euro av summan är vikta för sommarens öspel. (ak)