DELA

MCA fick sina pengar

Mariehamns centralantenn får 70.000 euro i nytt eget kapital av staden. Beslutet fattades efter lång diskussion i stadsfullmäktige på tisdagskvällen.
De frisinnade med Tom Pussinen i spetsen ville säga nej till pengarna. Bland liberalerna var Rauli Lehtinen inne på samma linje. Något förslag om förkastande blev det emellertid inte. MCAs ekonomiska läge är sådant att alternativet till ökat eget kapital kunde varit konkurs.
Fullmäktige gick också med på proprieborgen för ett lån på 200.000 euro, där hälften är ett investeringslån för utbyggnad till nya bostadsområden, hälften ett finansieringslån.
Utöver det här kommer MCA också att höja avgifterna för att ekonomin att gå ihop. (ht)