DELA

Maxinge vill ha mer busstrafik

Ledningen för köpcentret Maxinge i Dalbo vänder sig till landskapsregeringen med en önskan om att bussar som går i linjetrafik mot norra Åland ska gå via köpcentret.

En busshållplats finns vid centret men i dagsläget är det bara Röde Orm som kör bussar mellan Maxinge och staden.

Centrumchefen Björn Wennström betonar att ökad kollektivtrafik via centret vore bra för miljön. Men något detaljerat förslag om hur bussarna till och från norra Åland skulle gå via Maxinge finns inte.

Initiativet har lämnats till landskapsregeringen för att det är den som upphandlar linjetrafiken. (pd)