DELA

Maxinge bygger om parkeringen

JOMALA. Nu kan trafiklösningen, parkeringen och planteringarna öster om köpcentret Maxinge i Jomala byggas om. Kommunstyrelsen i Jomala godkände i tisdags den detaljplan som ändringarna kräver.
Minimax ab begärde i januari en detaljplaneändring med syftet att få området att fungera bättre rent praktiskt.
Kommunens krav är att Minimax ansvarar för och bekostar alla åtgärder som utförs på basen av den nya detaljplanen och det har bolaget skriftligen lovat.
Kommunstyrelsen sade också ja till det förslag till detaljplaneändring som krävs för Pafs nybygge i Dalkarby. Det förslaget ställs nu ut. (tt-s)