DELA

Mathishallen beviljades byggnadslov

På byggnadsnämndens möte i måndags beslöt man att bevilja Mathias Eriksson ab byggnadslov för en tillbyggnad av butikshall vid Mathishallen i Mariehamn. Redan tidigare har företaget ansökt om byggnadslov men innan det kunde beviljas krävdes en ändring i stadsplanen. Tack vare stadsplaneändringen som nu har gjorts beviljas företaget byggnadslov.
Företaget planerar bland annat att bygga ett förvaringsutrymme för kundvagnar och ett varuhanteringsutrymme. De planerade utrymmena täcker en yta på 160 kvadrat. (ml)