DELA

Maten något billigare efter sänkta momsen

För drygt ett år sedan, den 1 oktober 2009 sänktes momsen på livsmedel från 17 procent till 12 procent. Det betyder att livsmedelspriserna i butikerna borde ha sjunkit med 4,3 procent men enligt Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, är minskningen inte så stor.
– Sedan september ifjol har livsmedelspriserna på Åland minskat med 2,9 procent och i Finland med 3,6 procent, observera att mervärdesskatten på livsmedel höjdes den 1 juli med en procentenhet, från 12 procent till 13 procent, skriver Åsub i sin konsumentindexrapport för september.
– På Åland sjönk livsmedelspriserna med 5,5 procent från september till oktober, medan de i Finland sjönk med 5,6 procent. Mellan augusti och september sjönk livsmedelspriserna på Åland med 0,6 procent, i Finland steg de med 1,3 procent. (tt-s)