DELA

Måste betala tillbaka stöd

Landskapet återkräver stödpengar från två företag, som har beviljats så kallade mål 2-pengar.
Havspaviljongen beviljades 3.853 euro för att bygga båtbrygga inklusive anläggning för tömning av fritidsbåtarnas septiktankar. Vid inspektion på platsen visade det sig att man istället hade byggt en brygga för bränslepåfyllning.
3.233 euro skall betalas tillbaka till landskapet.
Optinova har beviljats ett stöd på 50.850 euro för att kunna tillverka mera skärmad och svetsad slang. Satsningen skulle också ge fyra nya arbetsplatser.
Den kund man hade tänkt leverera varan till ändrade sig emellertid och projektet lades ner. Landskapet vill att bolaget betalar tillbaka 2.314 euro, det vill säga den del av stödet som hade hunnit betalas ut. (ht)