DELA

Mässlingslarm var obefogat

Misstankarna om mässling i Esbo i går har avfärdats efter närmare undersökningar.

Larmet ledde till att delar av ett köpcentrum stängdes

– Orsaken till att utrymma och stänga lokaler snabbt vid mässling är att sjukdomen smittar oerhört lätt både luftburet och genom kontakt med ytor som virus ligger på. Mässlingsvirus lever i luften och på ytor i två timmar efter att en smittad lämnat rummet, skriver hbl.fi. (ms)