DELA

Martin Högstrand i ny antologi

Den åländska skribenten Martin Högstrand medverkar i antologin Människohundarna som utkommer i augusti.

Människohundarna är en samling texter som vuxit fram under den tvååriga författarutbildningen Litterärt skapande 2016–2017 som Högstrand gått.

Författarutbildningen arrangeras av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och yrkeshögskolan Novia

I Människohundarna ger tolv skribenter sin syn på de teman och idéer som utgjort ramen för kursen. De analyserar sig själva, varandra och sina förväntningar på varandet i största allmänhet. En kompakt samling litterära stycken som sjuder av liv, rörelse och röster, skriver Förlaget M som ger ut antologin. (kg)