DELA

Mårten Andersson vikarierar i grannkyrka

Kyrkoherden i Eckerö församling Mårten Andersson har förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Hammarlands församling under tiden den 1 mars till sista maj.
Pastor Anna Lindén, från Sverige, har beviljats rätt att utöva prästämbetet i Finlands evangelisk-lutherska kyrka från 3 mars. Detta meddelar Domkapitlet. (ka-f)