DELA

Mårten Andersson får prosttitel

Mårten Andersson, kyrkoherde i Eckerö församling, har förlänats prosttiteln av biskop Bo-Göran Åstrand. Det meddelar domkapitlet i Borgå stift.

Tf kyrkoherde i Jomala församling, Stefan Äng, har avlagt examen i ledning av församlingsarbete.

Jon Lindeman, kyrkoherde i Finström-Geta församling, förordnas till tf kyrkoherde i Hammarlands församling vid sidan av sin egen tjänst för tiden 1 december till 30 april nästa år. (ikj)