DELA

Mårten Andersson även i Hammarland

Kyrkoherden i Eckerö församling Mårten Andersson har av Domkapitlet i Borgå förordnats att vid sidan av egen tjänst sköta kyrkoherdetjänsten i Hammarlands församling på deltid från den 1 december i år till den 30 november nästa år.

Samtidigt har församlingspastorn i Tervola församling Markus Kallatsa förordnats till församlingspastor i Hammarlands församling för samma period. (ms)