DELA

Marstad återbetalar pengar till Mariehamn

Marstad, Mariehamns fastighetsbolag, betalar tillbaka pengar till sin ägare Mariehamn.

På fredagen höll Marstad en extra bolagsstämma, där enda frågan var återbetalning av 400 000 euro från fonden inbetalt fritt eget kapital, till Mariehamns stad. Marstad har tidigare återbetalat pengar, nu uppgår summan man betalt tillbaka till 1,25 miljoner euro.

Marstad fick under åren 2007–2010 sammanlagt 1,8 miljoner euro av staden för att klara expansionen. Nu har man i fyra års tid betalat tillbaka pengar.

– Det är inget lån utan ett kapitaltillskott som vi nu returnerar eftersom vi har god ekonomi, säger Jan Blomqvist, vd för Marstad.

Eftersom det inte handlar om ett lån, utan ett kapitaltillskott, betalar inte Marstad någon ränta på summan. (eh)