DELA

Marknad i Bomarsund

Sunds kultur rf fick i går tillstånd av landskapsregeringen att ordna Bomarsundsdagar vid Bomarsunds fästning på lördag och söndag.
Marknaden placeras söder om huvudfästet och får ordnas på villkor att det inte åstadkoms skador på fornlämningen. (ht)