DELA

Markägarna fick info om vattenskydd

Markägarna har visst blivit informerade om de nya vattenskyddsområdena Lavsböle träsk, Toböle träsk, Oppsjön och Borgsjön. Det anser landskapsregeringen i sitt svar till Ålands producentförbunds kritiska skrivelse, som Nya Åland skrev om i mitten av augusti.
Henry Lindström, producentförbundets vd, skrev bland annat att förbundet anser att bestämmelserna är både alltför stränga och delvis oklara och krävde att områdena i stället fastställs genom någon form av förrättning.
Enligt landskapsregeringen har information och faktablad skickats ut till de berörda och informationsmöten hållits. Landskapsregeringen skriver också att man kommer att följa gällande lagstiftning när ersättningsfrågor behandlas. (aks)