DELA

Mariehamn vill ha analys av reformen

Stadsstyrelsen vill i det här skedet inte ge något utlåtande över landskapets förslag till hur samhällsservicereformen kan finansieras. På sammanträdet i går beslöt man att återemittera ärendet till stadsledningen för en analys av vilka följder de olika finansieringsmodeller skulle få.
På gårdagens föredragningslista fanns också frågan om den gemensamma stadsledning, City Mariehamn, som har varit ett av målen för projektet ”Ett livskraftigt centrum”. Stadsstyrelsen beslöt i går att staden skall ingå avtal med Ålands näringsliv om centrumsamarbetet. I budgeten finns 50 000 euro reserverat för ändamålet.
Förslaget att omdisponera pengar för Övernäs skola och att tillsätta en kommitté för att förverkliga byggprojektet godkändes. Det ärendet skall ännu behandlas av stadsfullmäktige. (tt-s)