DELA

Mariehamn tar inte emot flyktingar

Stadsstyrelsen i Mariehamn har meddelat landskapsregeringen att staden beslutat att inte ta emot flyktingar under år 2010 eftersom beredskap saknas. Staden fortsätter dock att ta emot flyktingar i samarbete med landskapet enligt den kvot som Finland förbundit sig till. Man anser också att en integrationslag i enlighet med den som tillämpas i riket behöver stiftas på Åland.
För tiden oktober-december 2009 får Mariehamn från landskapsregringen 49.082,54 euro i ersättning för mottagande av flyktingar. Det har social- och miljöminister Katrin Sjögren (Lib) beslutat vid enskild föredragning. Beloppet på betalas ut omedelbart. (ns)