DELA

Mariehamn ingen Rättvis handel-stad

MARIEHMAN. Intresset för att Mariehamn skall bli en Fairtrade City är alltför svalt för att försvara de resurser som en certifiering skulle kräva. Det är kontentan av stadsledningens svar på en motion som Socialdemokraterna lämnade in i april 2009.
Ärendet har delvis beretts i samarbete med Agenda 21-kontoret som har kommit fram till att kraven på att det skall finnas ett tillräckligt stort utbud och användning av rättvisemärkta produkter i Mariehamn uppfylls. Däremot bör staden, för att få certifikatet, inte bara helt övergå till rättvisemärkta produkter internt utan också aktivt informera om Fairtrade-rörelsen. Dessutom kräver ett certifikat att det tillsätts en styrgrupp.
Agenda 21 har åtagit sig ansvaret för att leda styrgruppen men under förutsättning att föreningen får en årlig ersättning på mellan 11.300 och 12.250 euro. Det tycker stadens ledning är för mycket i synnerhet då varken Ålands näringsliv eller den nya centrumgruppen City Mariehamn är intresserade av att medverka i en styrgrupp.
– Utan ett genuint och förankrat engagemang föreligger en risk för att de insatser som krävs från stadens sida blir för stora i förhållande till den uppnådda nyttan, konstaterar stadsdirektör Edgar Vickström.
Stadsstyrelsen anser i stället att rättviseaspekten med ekologiskt hållbara metoder beaktas vid upprättande av miljömål. (tt-s).