DELA

Mariehamn grattade estnisk vänort

Mariehamns vänort Kuressaare på Ösel i Estland firar i år sitt 450-års jubileum som stad. Firandet skedde i huvudsak senaste vecka och stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson var på plats och gratulerade. Talet höll han på estniska.
– Vänortsrepresentanterna förde samtal med borgmästaren och andra från stadens högsta politiska och tjänstemannaledning. Under samtalen kom alla överens om att respektive stad ska utse en namngiven kontaktperson för vänorterna. Ytterligare kom vi överens om att försöka träffas vartannat år om möjligt samt arbeta för att förbättra informationen om vänorter och kunskapen om dem till medborgarna i respektive stad, berättar Carlsson. (ms)