DELA

Mariehamn får nya miljömål

Utsläppen av växthusgaser i staden skall år 2017 vara 50 procent lägre än 2002. Utsläppen gäller per invånare och från verksamheter som staden kan kontrollera.
Det är det första och övergripande klimatmålet för Mariehamn som nu skall anta nya miljömål för 2013-2017.
Staden skall vidare sträva till att minst 50 procent av värdet av allt som köps in är miljömärkt och att minst 50 procent av de livsmedel som hamnar till dagis, skolor och andra av stadens kök skall vara producerade enligt ekologiskt hållbara metoder. Dessutom skall minst 75 procent av de företag som man upphandlar med skall erbjuda miljöanpassade tjänster och kunna redovisa att de tillämpar trovärdiga rutiner för miljöstyrning.
Ett annat mål är att antalet registrerade bräddningar av orenat avloppsvatten från stadens avloppsledningsnät till Svibyviken och Slemmern i slutet av år 2017 vara högst 50 procent av utsläppsmängderna i fjol.
Slutligen skall Mariehamn sträva till att det i slutet av perioden skall finnas fungerande ventilation i stadens samtliga byggnader. (tt-s)