DELA

Mariehamn får mindre danaarv

Mariehamn får en gåva på drygt 19 000 euro. Det handlar om tillgångar efter en avliden person som saknat både arvingar och testamente och som har tillfallit landskapsregeringen.
Landskapet har beslutat att staden får pengarna under förutsättning att de används till ett socialt eller kulturellt ändamål. Ett annat krav är att staden vidtar åtgärder om det i efterhand dyker upp någon arvsberättigad person.
Stadsdirektör Edgar Vickström konstaterar i sin beredning av ärendet att formuleringen om gåvans användningsändamål skiljer sig från vad som har varit praxis vid tidigare mottagande av danaarv och att stadsstyrelsen under våren 2014 bör ta ställning till hur pengarna skall användas. (tt-s)