DELA

Mariehamn bryter bussupphandling

Anbudsprocessen för kollektivtrafiken i Mariehamn har avbrutits. Stadens förvaltning och infrastrukturnämnden har kommit fram till att det behövs vissa förtydliganden i handlingarna som inte kan göras inom ramen för den pågående upphandlingar.
– Det handlar om tydlighet i formuleringarna, vi skall bland annat förtydliga hur anbuden bedöms. Den nya förfrågan kommer fortsättningsvis att ha samma innehåll, säger stadens infrastrukturdirektör Kai Söderlund.
Nu skall anbudsförfrågan skrivas om. Målet är att de nya formuleringarna skall kunna klubbas i infrastrukturnämnden den 19.2 och efter det bjuds kollektivtrafiken ut på nytt. Söderlund räknar med att man kan få in anbuden i april i enligt med de tidsfrister som gäller för EU-upphandlingar.
Kollektivtrafik enligt nytt avtal inleds den första juni. (tt-s)