DELA

Mariehamn återkräver sina Industrihuspengar

Mariehamns stad vill få ut sina investerade pengar ur Ålands industrihus på samma grunder som landskapsregeringen. Detta ställningstagande föreslår stadsdirektören inför stadsstyrelsens möte i dag.
Mariehamns stad äger 15 procent av Ålands industrihus aktier till ett värde av drygt en miljon euro medan drygt 84 procent ägs av landskapsregeringen. Ålands industrihus vd Agneta Erlandsson-Björklund har tidigare ansett att EU-kommissionens beslut om återbetalning av otillåtet statsstöd endast gäller stödet från landskapsregeringen.
När bolaget nu sannolikt ska likvideras riskerar Mariehamns stad att förlora sitt aktiekapital. Därför föreslår man att landskapsregeringen ska förklara till EU-kommissionen att staden tecknat aktier i Industrihus på likartade grunder som landskapsregeringen och därför ska placeras i samma prioritetsordning för återbetalning. (aks)