DELA

Mariebadpengar flyttas fram

Projekteringen av Mariebads renovering blev inte klar förra året. Nu är förslaget till stadsstyrelsen att fullmäktige ska ge ett tilläggsanslag på 100 000 euro för att projekteringen ska slutföras.

I beredningen heter det tilläggsanslag, men i verkligheten handlar det om samma pengar som var budgeterade att användas under 2018, men som inte blev använda när projekteringen stannade upp, ska flyttas över till detta års budget.

Hittills har projekteringen och undersökningarna av Mariebad kostat 158 000 euro. Förra året fanns det 250 000 euro budgeterat.

Enligt Kai Söderlund, infrastrukturdirektör, ska man nu i första hand fortsätta med besiktningen av ventilationen, för att i februari fortsätta med projekteringen.

Stadsstyrelsen har frågan på sitt bord på sitt möte i dag tisdag. (eh)