DELA

Mariebad vill ha mer

Mariebad behöver ungefär 50.000 euro till i år från staden för att klara sina kostnader.
Besökarna har varit färre än beräknat, antalet stannar vid 120.000 mot beräknade 142.000 samtidigt som el och värme har stigit kraftigt i pris och provtagningarna har blivit dyrare. Ytterligare tillkommer att hyran för caféet har sänkts.
Stadsstyrelsen behandlade ärendet i torsdags och föreslår att fullmäktige beviljar pengarna. (ht)