DELA

Mariana Olofsson ska leda Röda Korsgården

Mariana Olofsson från Mariehamn är Mariehamnsavdelningen av Finlands Röda Kors och Röda Korsgårdens verksamhetsledare från den 1 oktober. Det skriver styrelsordförande Roger Jansson i ett pressmeddelande.

Redan under skoltiden arbetade Olofsson inom Röda Korsavdelningen och har flera år inom det internationella Röda Korset i Genève. Hon har bott i USA och arbetat inom film och musik. Till Mariehamn flyttade hon tillbaka 2012 och har arbetat som bland annat språklärare, programledare i Ålands radio samt med utvecklings- och kundtjänstuppgifter på Ålandsbanken och Ålands Landskapsregering.

”För RK-avdelningen och Rödakorsgården är det mycket värdefullt att nu få dra nytta av Marianas breda erfarenheter och kunnande. Vår verksamhet befinner sig i ett nytt utvecklingsskede där särskilt omsorgen om våra äldres sociala samvaro kommer att kräva utvecklade och nya insatser också av oss i vår Röda korsavdelning”, enligt pressmeddelandet.

Olofsson efterträder Theresa Axén på posten. (ikj)