DELA

Maria Venhola söker Brändö-Kumlinge

Från Borgå domkapitel meddelas att kyrkoherdetjänsten i Brändö-Kumlinge församling har sökts av kaplanen i Nacka församling, i Sverige, Maria Venhola.
Maria Venhola tjänstgjorde i Kumlinge församling under åren 2005 och 2006.
Hon har finska som modersmål och växte upp i Helsingfors och prästvigdes 1999. Hon har tidigare arbetat i Mejlans församling i Helsingfors, där hon bland annat arbetat med kvinnofrågor och utformat församlingens tidning. Hon har också tjänstgjort kortare tider i Ekenäs, Olavs, Esbo och Villmanstrand.
Kyrkoherdetjänsten i Saltviks församling har inom andra ansökningstid inte fått flera sökanden. Sedan första omgången söks tjänsten av th kyrkoherden Peter Blumenthal i Brändö-Kumlinge församling.
Kyrkoherdetjänsten i Ålands södra skärgårdsförsamling har inte fått någon sökande.
B-kantorstjänsten i Jomala församling har inom utsatt ansökningstid sökts av musikmagister Eva-Helena Hansen. (ka-f)